Nosotros

Servicios

Proyectos

María Anchieta

Blog

Espacio Cultural El Tanque

Contacto

Somos transparentes

Somos transparentes Estructura orgánica-normativa Ley 2/2007, de 15 de Marzo, de Sociedades Profesionales. Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de...

26 Nov, 2021

A ‘locera’ from Fuerteventura /// Een ‘locera’ van Fuerteventura

Dulce Xerach

Comparte este contenido en un click 👇🏽

Did you know about the important role that Fuerteventura women played in the production of ceramics in the Canary Islands?[dt_gap height=»10″ /]

(Voor Nederlands scroll verder naar beneden)

They were known as the ‘loceras’. Pottery in the Canary Islands used to be made by women from a few families, who provided pottery to the towns and cities. However, in Fuerteventura the distance between the towns was so big that almost all towns had their own family that provided them with pottery. Some women continued this tradition well into the 21st century. One of them is Juana María Montelongo (1951 Tindaya, Fuerteventura), in Tindaya.

Juana learned to make pottery at the young age of 7 and continued to learn and improve her skills. She managed to become a popular pottery teacher in the Canaries. For this she received an award in 1993: the Insular Crafts Award.

In 2019 she was also recognized by the Cabildo de Fuerteventura as one of 7 women with a remarkable history and an important character for Fuerteventura. This was part of the ”Women who count” project. This recognition was made on March 8th, International Women’s Day!

Recognition is important because it can encourage women to pass on their cultural traditions in today’s crafts, culture, and societies. Juana keeps the aboriginal pottery tradition of Fuerteventura alive. And not only that, she is teaching younger generations about the craftsmanship through courses and workshops.

Juana emerged from the shadows of the invisible workshops of Fuerteventura, where women made pottery for decades. She asked for attention for the traditional ‘porcelain’, which she has done with great success!

Do you know a girl or woman who is actively keeping a (cultural) tradition alive?

This project ”Los Muros Invisibles” is possible thanks to the Canarian Institute of Cultural Development and the Government of the Canary Islands.

Image: ”Alfarerias Barrio El Salado” [red. Pottery Neighbourhood El Salado] by Alonso Franco, link: https://www.flickr.com/photos/digitalizandoelpasado/48021188343/

/ / / N E D E R L A N D S / / /[dt_gap height=»10″ /]
Heb je ooit gehoord over de belangrijke rol die Fuerteventura-vrouwen speelden bij de productie van keramiek op de Canarische Eilanden?

Ze stonden bekend als de ‘locera’s’. Aardewerk op de Canarische Eilanden werd vroeger gemaakt door de vrouwen van enkele families, die aardewerk leverden aan de dorpen en steden. Op Fuerteventura was de afstand tussen de steden echter zo groot dat bijna alle steden hun eigen familie hadden die hen van aardewerk voorzag. Sommige vrouwen zetten deze traditie voort tot ver in de 21e eeuw. Een van hen is Juana María Montelongo (1951 Tindaya, Fuerteventura), in Tindaya.

Juana leerde aardewerk maken op de jonge leeftijd van 7. Ze bleef doorleren en haar vaardigheden verbeteren. Juana slaagde erin een populaire pottenbakkerslerares te worden op de Canarische Eilanden. Hiervoor ontving ze in 1993 een onderscheiding: de Premio de Artesanía Insular (Ambacht Prijs Canarische Eilanden).

In 2019 werd ze ook door de Cabildo de Fuerteventura erkend als een van 7 vrouwen met een opmerkelijke geschiedenis en een belangrijk personage voor Fuerteventura. Dit was onderdeel van het project ”Vrouwen die tellen”. Deze erkenning vond plaats op 8 maart, Internationale Vrouwendag!

Erkenning is belangrijk omdat het vrouwen kan aanmoedigen om hun culturele tradities door te geven in hedendaagse ambachten, cultuur en maatschappij. Juana houdt de inheemse aardewerktraditie van Fuerteventura levend. En niet alleen dat, ze leert jongere generaties over het vakmanschap door middel van cursussen en workshops.

Juana kwam tevoorschijn uit de schaduw van de onzichtbare werkplaatsen van Fuerteventura, waar vrouwen decennialang aardewerk maakten. Ze vroeg aandacht voor het traditionele ‘porselein’, wat ze met veel succes heeft gedaan!

Ken jij een meisje of vrouw die actief een (culturele) traditie levend houdt?

Dit project ”Los Muros Invisibles” is mogelijk dankzij het Canarische Instituut voor Culturele Ontwikkeling en de regering van de Canarische Eilanden.

Afbeelding: ”Alfarerias Barrio El Salado” [red. Aardewerk Wijk El Salado] door Alonso Franco, link: https://www.flickr.com/photos/digitalizandoelpasado/48021188343/

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *