Nosotros

Servicios

Proyectos

María Anchieta

Blog

Espacio Cultural El Tanque

Contacto

Somos transparentes

Somos transparentes Estructura orgánica-normativa Ley 2/2007, de 15 de Marzo, de Sociedades Profesionales. Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de...

2 Jul, 2021

Proyecto Los Muros Invisibles: ‘in English’ y ‘in het Nederlands’

Dulce Xerach

Comparte este contenido en un click 👇🏽

[dt_gap height=»10″ /]

Para nuestra audiencia internacional que no habla español, ¡nos complace explicar el proyecto en otros idiomas!

[dt_gap height=»10″ /]

For our international audience that does not speak Spanish, we are happy to explain the project in other languages! (Voor Nederlandstaligen; scroll naar beneden!)

[dt_gap height=»10″ /]So, good news! This year 2021 we will launch a new project on Fuerteventura about its cultural intangible heritage.

[dt_gap height=»10″ /]

The project is called the ‘Invisible Walls of the island of the Colonels’. In this project we will investigate the existence of invisible walls from the historical ‘Los Coroneles’. We will investigate their role in the past and if and how they are still present in relation to the role of women of Fuerteventura.

[dt_gap height=»10″ /]

Los Coroneles was a system of power on Fuerteventura that played a role in society, with special emphasis on women, who were raised with values ​​that implied inferiority and that over time have been seen fortunately modified. We will investigate and illustrate what remains of that time in the intangible cultural heritage of the north of the island, and secondly, what of these behaviours remains in the Canary Islands and why they persist? In other words, we will focus on the role that women played in the days of the colonels and we will capture their respective evolution to this day.

[dt_gap height=»10″ /]

We will create an exhibition in Casa de los Coroneles Cultural Space, in Fuerteventura, which will be seen this fall (octobre/november). In this exhibition visitors will be shown the history of the construction of the Casa de los Coroneles, as well as the most outstanding characteristics of this architectural work. We will also show videos with confessions of the women of the past and now, and their vision on the ‘invisible walls’. We want to give all female generations of Fuerteventura a podium!

[dt_gap height=»10″ /]

In addition, the project is working to contribute to some of the Sustainable Develepment Goals such as gender equality and the reduction of inequalities. We will focus on two of the ‘2030 Agenda for Sustainable Development Goals’: number 8 that advocates decent work and economic growth, because we are committed to the creation of a touristics product or service. The second goals is number 4: to ensure an inclusive, equitable and quality education as well as the promotion of learning opportunities for all citizens and tourism users, which we will gaurantee because of the availability of a cultural knowledge as rich as that of this project.

[dt_gap height=»10″ /]

The progress of this project and reserach will be promoted on our website and our social networks (Instagram and Twitter).

[dt_gap height=»10″ /]

This project is possible thanks to the Canarian Institute of Cultural Development: Instituto Canario de Desarrollo Cultural and the Government of the Canary Islands.

[dt_gap height=»10″ /]


Goed nieuws! Dit jaar 2021 lanceren we een nieuw project op Fuerteventura over zijn cultureel immaterieel erfgoed.

[dt_gap height=»10″ /]

Het project heet ‘de Onzichtbare Muren van het eiland van de Kolonels’. In dit project onderzoeken we het bestaan ​​van onzichtbare muren uit het historische ‘Los Coroneles’ (De Kolonels). We zullen hun rol in het verleden onderzoeken en of en hoe ze nog steeds aanwezig zijn in relatie tot de rol van vrouwen op Fuerteventura.

[dt_gap height=»10″ /]

Los Coroneles was een machtssysteem op Fuerteventura dat een rol speelde in de samenleving, met speciale nadruk op vrouwen, die werden opgevoed met waarden die minderwaardigheid impliceerden en die in de loop der tijd gelukkig zijn gewijzigd. We zullen onderzoeken en laten zien wat er van die tijd is overgebleven in het immateriele culturele erfgoed van het noorden van het eiland, en ten tweede, wat er van deze waarden op de Canarische Eilanden is overgebleven en waarom? Met andere woorden, we zullen ons concentreren op de rol die vrouwen speelden in de dagen van de kolonels, en we zullen de evolutie van deze rol tot op de dag van vandaag vastleggen.

[dt_gap height=»10″ /]

We zullen een tentoonstelling maken in de ruimtes van het culturele huis La Casa de los Coroneles, op Fuerteventura, dat dit najaar (oktober/november) te zien zal zijn. In deze tentoonstelling krijgen bezoekers de geschiedenis van de bouw van La Casa de los Coroneles te zien, evenals de meest opvallende kenmerken van dit architecturale bouwwerk. Ook tonen we video’s met bekentenissen van de vrouwen van vroeger en nu, en hun visie op de ‘onzichtbare muren’. We willen alle vrouwelijke generaties Fuerteventura een podium geven!

[dt_gap height=»10″ /]

Daarnaast probeert het project bij te dragen aan een aantal van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals gendergelijkheid en het verminderen van ongelijkheden. We richten ons op twee van de ‘2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen’: nummer 8 dat pleit voor waardig werk en economische groei, omdat we ons inzetten voor het creëren van een toeristisch product of dienst. Het tweede doel is nummer 4: zorgen voor inclusief, rechtvaardig en kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van leermogelijkheden voor alle burgers en toeristen, wat we zullen creeëren door het beschikbaar maken en laten zien van de culturele rijke kennis van dit project.

[dt_gap height=»10″ /]

De voortgang van dit project en onderzoek zal worden gepromoot op onze website en onze sociale netwerken (Instagram en Twitter).

[dt_gap height=»10″ /]

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij het Canarische instituut voor de ontwikkeling van Cultuur: Instituto Canario de Desarrollo Cultural en de regering van de Canarische Eilanden.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *