Nosotros

Servicios

Proyectos

María Anchieta

Blog

Espacio Cultural El Tanque

Contacto

Somos transparentes

Somos transparentes Estructura orgánica-normativa Ley 2/2007, de 15 de Marzo, de Sociedades Profesionales. Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de...

11 Nov, 2021

The street of Antonia Morera Rodríguez /// Straat van Antonia Morera Rodríguez

Dulce Xerach

Comparte este contenido en un click 👇🏽

(Voor Nederlands scroll verder naar beneden)

Did you know that another street name recently changed to honour the work and character of another woman from Fuerteventura? Since December 2019, the Acorazado España street is known as the Antonia Morera Rodríguez street.

Antonia Morera Rodríguez (1922-2017), born in the north of Fuerteventura, lived in the town of Corralejo. As a girl she grew up to learn and help at home, on the land to take care of the cattle and at sea to fish. In the second half of the 20th century, Fuerteventura basically had no functioning health system. Antonia stood out as a remarkable and volunteer ”nurse” of the town. Also Corralejo did not have a health system, therefore it was important that people like Antonia wanted to help. Without being entitled to (she had no diploma in medicine), she helped as a nurse all her life. She learned the basics from Gerardo Bustos, the doctor from the town of Puerto de Cabras (Now Puerto de Rosario) and assisted all kinds of emergencies: such as extraction of tooth but also child birth. Antonia performed the task of nursing with love and care and that is why she was loved in her town. She was important, for the town relied on neighbours like Antonia to support the local health system. [dt_gap height=»10″ /]

In 2016 the town of La Oliva, Fuerteventura, honoured Antonia on the International Women’s Day, the 8th of March, to recognize her importance and beautiful character. [dt_gap height=»10″ /]

So why would a street be named after her? Because for many years she was the only ”true” nurse Corralejo had known. [dt_gap height=»10″ /]

Do you know a street named after a woman? Or a street whose name has recently been changed? [dt_gap height=»10″ /]

This project ”Los Muros Invisibles” is possible thanks to the Canarian Institute for Cultural Development and the Government of the Canary Islands. [dt_gap height=»10″ /]

Image: ”La Enfermera” [red. The Nurse] by Héctor Gómez Herrero, link: https://www.flickr.com/photos/hgomezherrero/8448095191/[dt_gap height=»10″ /][dt_gap height=»10″ /]

/ / / N E D E R L A N D S / / /[dt_gap height=»10″ /]
Wist je dat er recentelijk nog een straatnaam is veranderd om het werk en karakter van een vrouw uit Fuerteventura te eren? Sinds december 2019 heet de straat Acorazado España de Antonia Morera Rodríguez straat.[dt_gap height=»10″ /]

Antonia Morera Rodríguez (1922-2017), geboren in het noorden van Fuerteventura, woonde in de stad Corralejo. Als meisje groeide ze op om te leren helpen in het huishouden, op het land voor het vee te zorgen en op zee om te vissen. In de tweede helft van de 20e eeuw was er op Fuerteventura eigenlijk geen gezondheidszorg. Antonia vervulde de taak van opmerkelijke en vrijwillige “verpleegster“ van de stad. Want ook Corralejo had geen gezondheidssysteem, daarom was het belangrijk dat mensen zoals Antonia wilden bijdragen. Zonder officieel te mogen helpen (ze had geen diploma in de geneeskunde), hielp ze haar hele leven als verpleegster. Ze leerde de basis van Gerardo Bustos, dokter uit het stadje Puerto de Cabras (nu Puerto de Rosario) en assisteerde bij allerlei noodgevallen: bijvoorbeeld het trekken van tanden maar ook bij bevallingen. Antonia voerde de taken van verpleegkundige met liefde en zorg uit en daarom was ze geliefd in haar stad. Ze was belangrijk, want de stad moest kunnen bouwen op buren zoals Antonia om het lokale gezondheidssysteem te ondersteunen.[dt_gap height=»10″ /]

In 2016 eerde de stad La Oliva, Fuerteventura, Antonia op de Internationale Vrouwendag, 8 maart, om het belang van haar hulp en mooie karakter te erkennen. [dt_gap height=»10″ /]

Dus waarom zou er een straat naar haar vernoemd zijn? Omdat ze jarenlang de enige “echte“ verpleegster was van Corralejo.[dt_gap height=»10″ /]

Ken jij een straat die naar een vrouw is vernoemd? Of een straat waarvan de naam onlangs is gewijzigd?[dt_gap height=»10″ /]

Dit project “Los Muros Invisibles“ is mogelijk dankzij het Canarische Instituut voor Culturele Ontwikkeling en de Overheid van de Canarische Eilanden.[dt_gap height=»10″ /]

Afbeelding: La Enfermera [De Verpleegkundige], door Héctor Gómez Herrero, link: https://www.flickr.com/photos/hgomezherrero/8448095191/

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *